מיקור חוץ

outSource
מיועדים לארגונים בינוניים וגדולים בהם קיים הצורך היומיומי לטכנאי מחשבים או מנהלי רשת.
כפי שצוין, תחום המחשבים הינו אחד התחומים בהם אין למעסיק את היכולת לנהל את העובד ולבקר את עבודתו ובכך בא לידי ביטוי היתרון של הצמדה על פני עובד פנימי.

בשירותי הצמדה, מקבל הלקוח טכנאי ו/או מנהל רשת אשר מטפל בכל נושאי המחשוב, עובד זה מונחה ע”י מנהלי התחום בחברה אשר מבקרים את עבודתו באופן שוטף.

העובד עובר הדרכות, קורסים והשתלמויות לצורך ביצוע עבודתו וזאת ללא עלויות נוספות.

בזמן היעדרויות, זכאי הלקוח לקבלת עובד מחליף בהתאם לתפקיד.

לצורך בחירה בשירות האופטימלי יש לבצע תחשיב של עלות עבודה הכוללת את כל מרכיבי השכר לגבי עובד מן המניין (משכורת, ביטוחים והפרשות, ותק, רכב, טלפון, השתלמויות, חופשים) שכן יש לזכור כי לעיתים מדובר בעלויות יקרות יותר.